Klinika Kreszinger veterinarska klinika u Zagrebu

Veterinar u Zagrebu, klinika za kućne ljubimce, hitna služba i dežurni veterinar  0/24h, savjetovanje

Ambulanta

Veterinarska ambulanta za kućne ljubimce koja u potpunosti zadovoljava zahtjeve pacijenata, struke i tehnologije. Pouzdana obrada internih bolesti, vrhunska dijagnostika bolesti uz minimalan stres pacijenata, hitne veterinarske intervencije, savjetovalište i praktični dio oko načina prevencija bolesti, oftamologija te stručno osoblje.


Kirurgija za kućne ljubimce

Kirurgija

U skladu sa standardima moderne veterinarske kirurgije, omogućava izvođenje složenih operacijskih zahvata. Funkcionalno povezan s kirurgijom nalazi se uređaj za rentgensku dijagnostiku i kontrolu izvođenja ortopedskih zahvata. Anestezija i analgezija su važan preduvjet izvođenja kirurškog zahvata stoga im pridajemo posebnu pažnju.


Fizikalna terapija

Priprema kod operacije te postoperacijska rehabilitacija, kod ortopedskih problema, kod neuroloških problema te za poboljšanje općeg stanja pacijenta samo su glavne grupe primjene moderne fizikalne terapije u veterini.