Iščašenje zglobova ili luksacija (lat.luxatio) je gubitak međusobnog kontakta između dvije zglobne površine kostiju koje čine zglob. Ako se zglobne površine samo djelomično dotiču, stanje se naziva subluksacija.

U zdravom zglobu čvrsto vezivno tkivo povezuje kosti snažnim tračcima ili ligamentima i zglobnom čahurom ili ovojnicom koja formira zglobnu šupljinu. Ligamenti i zglobna čahura su čvrsti i neelastični, ali dozvoljavaju pokrete unutar normalnih granica za pojedini zglob. U slučaju iščašenja jedna od kostiju koje čine zglob biva izbačena iz svog prirodnog položaja uslijed prekomjernog istezanja i trganja zglobne kapsule i ligamenata.

Uzroci iščašenja su neprilagođeni nasilni pokreti zgloba koji prelazi izdržljive granice pokreta. Obično je to zbog nastupa traume pri udarcu izazvanom prometnim udesom, skoku ili padu. Sila koja djeluje je obično neizravna, putem mehanizma poluge. Istovremeno s luksacijom moguć je i prijelom kosti što dodatno komplicira i bitno mijenja liječenje i prognozu. Stoga je uvijek prije namještanja zgloba obavezno potrebno provesti rendgensku dijagnostiku!

Iščašenja zglobova (luksacije)

Iščašenje najlakše prepoznajemo prema određenom neprirodnom stavu ili položaju zahvačene noge ili rjeđe kralježnice. Primjerice nakon iščašenja kuka dijelovi stražnje noge su zakočeni u karakterističnom položaju (vidi sliku 1).

Životinja naglo prestaje koristiti nogu. Vlasnik može prepoznati problem po karakterističnom stavu životinje. Vrlo je važno da vlasnik što prije dovede pacijenta veterinaru kako bi se zglob vratio u prvobitno stanje. U protivnom već nakon par dana zglob je moguće vratiti samo operativnim zahvatom. Zahvat koji najčešće izvodimo kod luksacije kuka je „zahvat umjetne čahure“, ili postavljanje priteznog sidra – „Toggle pin metoda“. Zglob se nakon vraćanja u fiziološku poziciju učvršćuje specijalnim tzv. Ehmerovim povojem (vidi sliku 2) u trajanju od 1-3 tjedna i na taj način sprečava ponovno iščašenje.

Najteže traumatske luksacije su one koje nastaju uz otvorene i prljave ozljede (najčešće skočni zglob nakon struganja noge o asfalt kod prometnih udesa) ili stare, zapuštene luksacije koje nisu na vrijeme prepoznate i namještene.

Iščašenja zglobova (luksacije)

Posebnu skupinu čine habitualna (učestala), obično medijalna luksacija patele, koja se javlja u malih i patuljastih pasmina pasa. Uzrok im je u nepravilnim kutevima kukova i zakretanju bederenih kosti što je posljedica selekcije ovih pasmina obzirom na postizanje kratkih nogu. Popraćena su slabijim bolovima, a mogu biti i bezbolna.

Najčešća luksacija koja se pojavljuje u pasa i mačaka je luksacija kuka (Luxatio coxae), a posljedica je traume ili displazije kuka koja rezultira nestabilnošću zgloba zbog plitke čašice i neskladne građe.

U okviru prve pomoći potrebno je što prije staviti led na zglob kako bi se smanjila bol i oteklina. Nakon toga učvrstite tj. imobilizirajte zglob zavojem ili udlagom jer se pomicanjem zgloba može napraviti veća šteta. Pravovremena intervencija veterinara je važan dio povoljnog ishoda liječenja. Nestručne osobe ne smiju pokušavati namještati zglob. Namještanje se obavezno izvodi u dubokoj sedaciji ili anesteziji životinje!!! To je najbolje napraviti što prije jer već nakon nekoliko sati nastaje veći krvni podljev i stezanje mišića pa je repozicija teža. Naravno da uvijek uzimamo u obzir opće stanje životinje i eventualno prisutne ozbiljnije povrede koje mogu ugroziti zdravlje i život pacijenta. Nakon nekoliko dana nastaje upala u ozljeđenom tkivu, organiziranje hematoma što još više otežava namještanje. Nakon namještanja zgloba rendgenski provjeravamo uspješnost. Zbog opasnosti ponavljanja iščašenja namješteni zglob imobiliziramo, obično kroz 2-4 tjedna. U slučajevima neizvedivog ručnog namještanja potrebno je zglob vratiti u poziciju operacijskim zahvatom, a drugi zadatak operacije je učvršćenje i sprečavanje ponovne luksacije. Nakon početne imobilizacije zgloba potrebna je fizikalna terapija kojom se može povratiti puna funkcija noge. Oporavak ligamenata, zglobne čahure je prilično spor zbog slabije krvne opskrbe pa nerijetko traje i do 2 mjeseca uz strogo pridržavanje uputa o načinu kretanja i izbjegavanje zahtjevnijih aktivnosti. Vjerojatnost ponovnog iščašenja se bitno umanjuje ukoliko se provede ispravna i pravovremena rehabilitacija. Cilj rehabilitacije je ojačati mišićje i ligamente oko zgloba odgovorne za stabilnost zgloba.