Endokrinološke bolesti

Endokrinološke bolesti dijelimo na:

 1. bolesti endokrinih žlijezda sa smanjenom sekrecijom (hiposekrecija)
 2. bolesti endokrinih žlijezda sa pojačanom sekrecijom (hipersekrecija)
 3. tumore endokrinih žlijezda

Bolesti endokrinog sustava uglavnom su kompleksne naravi, podrazumijevajući pritom da je prisutna i hipo i hipersekrecija hormona u isto vrijeme. Primjerice, kod hipotireoze pasa prisutno je pojačano lučenje tireostimulirajućeg hormona (cTSH) uz smanjeno lučenje tiroksina (fT4, T4).

Bolesti štitnjače:

 • hipotireoza pasa
 • hipertireoza mačaka
 • tumori štitnjače

Bolesti nadbubrežne žlijezde:

Bolesti vezane uz metabolizam kalcija:

 • hiperparatireoidizam
 • hipoadrenokorticizam
 • hipervitaminoza D
 • bubrežna insuficijencija
 • maligna hiperkalcemija

Bolesti vezane uz metabolizam glukoze:

 • dijabetes (šećerna bolest) pasa i mačaka
 • inzulinom