Operacijsko liječenje luksacije patele najčešće uključuje produbljivanje žlijeba u kojem klizi patela (trohleoplastika), te premještanje hvatišta patelarnog ligamenta (TTT). Tehnika koju koristimo za produbljivanje žlijeba naziva se “blok-trohleoplastika” radi oblika hrskavično-koštanog odsječka. Prednost ove tehnike pred sličnim (klinasta trohleoplastika, abrazijska trohleoplastika) jest maksimalna očuvanost originalne hijaline hrskavice koljenskog zgloba čime se ubrzava i poboljšava rehabilitacija pacijenta, tj. povrat funkcije sa manjom vjerojatnošću kasnijih komplikacija (primarno artroza). Pojednostavljeno rečeno, ovom tehnikom omogućujemo da pas (ili mačka) nakon operacije prije počne koristiti operiranu nogu, a dugoročno gledano pojava artroza (neugodnih degenerativnih promjena zglobnih ploha popraćene kroničnom i povremenom boli) se svodi na minimum. Kod ove operacije izvodimo tri precizna reza posebnom oscilirajućom pilom malih dimenzija. U najvećem broju slučajeva, radi dodatne sigurnosti i veće uspješnosti zahvata radimo premještanje hvatišta ligamenta patele, s ciljem normaliziranja smjera i stabiliziranja mehanizma sklopa mišića ispružača koljena, patele i njenog hvatišta za potkoljenicu učini se je transpozicija tj. premještanje hvatišta patelatnog ligamenta na potkoljenici tzv. “TTT zahvat” (eng. Tibial Tuberosity Transposition).

Razlikujemo medijalnu i lateralnu luksaciju patele. Medijana luksacija javlja se u velikoj većini kod patuljastih i manjih pasmina pasa. Najčešće je nasljednog karaktera i vezana je za promjene u anatomskoj građi kuka i bedrene kosti. Kod velikih i gigantskih pasmina pasa češći je lateralni oblik luksacije patele uslijed X-stava (“kravljeg“” stava) stražnjih nogu. Uzrok iščašenja patele mogu biti ozljede, odnosno prejake sile koje dovode do kidanja vezivnog tkiva.

Klinički znakovi očituju se kao povremeno ili trajno šepanje sa flektiranom nogom.
Obzirom na intenzitet šepanja i opseg anatomskih deformacija koljena razlikujemo 4 stupnja oboljenja.

KONZERVATIVNO LIJEČENJE je bez uspjeha, osim kod prvog i najblažeg stupnja kada se jačanjem bedrene muskulature fizikalnom terapijom ponekad može stabilizirati patela.

KIRURŠKO LIJEČENJE sastoji se u produbljivanju žlijeba u kojem klizi patela, učvršćenju patele za fabelu i zakretanja hvatišta ligamenta patele lateralno.