Anestezija kućnih ljbimaca pasa mačaka

Najveći neprijatelj nas i naših pacijenata prilikom izvođenja operacija je pojava boli. Poseban angažman i znanje pridajemo uspješnom suzbijanju boli kako Vaš ljubimac ni u kojem trenutku ne bi bio izložen ovom iznimno neugodnom iskustvu. Cilj suvremene anestezije i analgezije kao i osobe koja ju izvodi je da prvenstveno životinji smanji stres i bol,. a onda tek da omogući lakši rad kirurgu. U tom cilju koristimo različite suvremene najučinkovitije metode i lijekove.

Opća anestezija je kontrolirano reverzibilno (povratno) nesvjesno stanje, koje se postiže korištenjem lijekova sa depresivnim učinkom na središnji živčani sustav, u kojem pacijent ne osjeća niti se prisjeća bolnih i neugodnih podražaja. Anestezija nije prirodno stanje organizma, niti su lijekovi koji se koriste za njeno postizanje bezopasni. Iz toga razloga svaki naš pacijent prolazi sistemski pregled (stanje kardiovaskularnog sustava koje uključuje auskultatornu pretragu,po potrebi EKG, hematološku i biokemijsku krvnu sliku, stanje respiratornog sustava). Vlasnik svojim potpisom, nakon što je obavješten o stanju svoje životinje, daje pristanak na anesteziju i operacijsko liječenje.

Anestetička sredstva obzirom na način primjene dijelimo na: inhalacijska i injekciona. Ovisno prvenstveno o stanju pacijenta i vrsti operacije, a onda zahtjevima i financijskim mogućnostima vlasnika odlučujemo se na jednu ili drugu. Naravno inhalacijskoj anesteziji dajemo prednost i smatramo ju najsigurnijim oblikom anestezije. Udisanjem unešen plinoviti anestetik je kontinuirano i kontrolirano doziran u svakom trenutku prema potrebama određenog zahvata. Injekcionu anesteziju nije moguće kontrolirati u tom obimu, niti je moguće predvidjeti kako će injekcioni anestetik djelovati kod pojedine životinje. Neusporediva je razlika oporavka od inhalacijske anestezije, koja prestaje ubrzo nakon što životinja prestane udisati plin za anesteziju, te injekcione anestezije koja traje dok god se određeni anestetik ne izluči iz organizma. Neovisno o vrsti anestezije životinji koja se budi iz potrebno je osigurati miran i topao ambijent u kojem se u potpunosti oporavlja do trenutka odlaska svojoj kući.

Radilo se o inhalacijskoj ili injekcionoj anesteziji pa čak i sedaciji naši pacijenti su uvijek intubirani što nam omogućava adekvatno i pravovremeno djelovanje u slučaju bilo kakve izvanredne situacije. Također svaki pacijent je priključen na monitor koji prati vitalne funkcije organizma i u bilo kojem trenutku omogućava točan uvid u stanje pacijenta.

Paralelno sa općom anestezijom često uključujemo i učinke lokalne anestezije zahvaljujući čemu uspješnije sprječavamo nastup boli tijekom operacija. Prilikom izvođenja zahvata na stražnjim ekstremitetima i abdomenu koristimo epiduralnu anesteziju čime pojačavamo analgetski učinak za vrijeme operacije i uklanjamo bol neposredno nakon operacije. Epiduralna anestezija se također prilagođava svojim trajanjem zahvatu, ovisno o vrsti anestetika odnosno analgetika koji pritom koristimo.

Pojam anestezije ne treba miješati sa sedacijom u kojoj koristimo lijekove koji uzrokuju blago, privremeno, te reverzibilno umirenje, relaksaciju mišića, pospanost, te nezainteresiranost za okolinu. Sve zajedno životinji omogućava da što lakše podnese dijagnostičke postupke (npr. rendgenska dijagnostika) koji u vrijeme budnog stanja nisu ugodni, a ponekad ni mogući, a s druge strane olakšava veterinaru rad i omogućava da ga obavi što uspješnije.

Nastojimo da naši pacijenti nakon obavljenog operacijskog zahvata isti dan odu na kućnu njegu. Vlasnik pri otpustu dobiva pismene i usmene upute o daljnoj brizi i tretmanu. Posebna pažnja se pridaje suzbijanju boli tijekom poslijeoperacijskog oporavka. Stoga naši pacijenti se otpuštaju sa potrebnim lijekovima (analgetici) i uputama. U slučaju potrebe vlasnik nas može uvijek telefonski kontaktirati. U iznimnim situacijama pacijente stacioniramo i ostavljamo na intenzivnoj njezi.