Galvanska struja

Djelovanje:

 • analgetsko (smanjenje boli)
 • poboljšanje cirkulacije (hiperemija)
 • povećanje provodljivosti u motoričkom živcu i mišiću te poboljšanje i ubrzavanje regeneracije živaca

Indikacije:

 • svi bolni sindromi (ne u akutnoj fazi!)
 • pareze i paralize perifernih živaca
 • poremećaji cirkulacije
 • posttraumatski edemi (oticanje tkiva nakon ozljeda)

Niskofrekventne ili dijadinamske struje

Djelovanje:

 • smanjenje boli, oteklina i upala
 • lokalno povećanje cirkulacije
 • ubrzanje cijeljenja tkiva

Indikacije:

 • sva bolna stanja u reumatologiji (akutne i kronične tegobe, bolovi u kralježnici i perifernim zglobovima, kao i bolovi u tetivama ili mišićima)
 • posttraumatska stanja

Treba napomenuti da se uz pomoć galvanske i dijadinamskih struja mogu i ciljano, na bolna mjesta, unositi lijekovi (najčešće lijekovi za bol) čime je analgetski efekt brži i dugotrajniji (elektroforeza).

Srednjefrekventne ili interferentne

Djelovanje je isto kao i kod prve dvije struje, a indikacije su im sva bolna stanja u reumatologiji (i u akutnoj, i u kroničnoj fazi), a naročito dobro djelovanje imaju kod tegoba i ozljeda mišića, ligamenata i tetiva. One su jedini oblik elektroterapije koji nije kontraindiciran nakon osteosinteza kod kojih su ugrađivani metalni implantati, te nakon ugradnje metalnih endoproteza (kuka i koljena).

Visokofrekventne struje ili dijatermija

Djelovanje:

 • smanjenje boli
 • povećanje topline i prokrvljenosti tkiva
 • mišićna relaksacija i smanjenje mišićnog spazma

Indikacije:

 • uglavnom kronične reumatske tegobe kralježnice i zglobova

Elektrostimulacijska terapija

Uporaba:

 • za podraživanje motoričkih i osjetnih živaca
 • za stimulaciju i izazivanje kontrakcija zdrave, ali i oslabljene muskulature (nakon dulje imobilizacije, npr. gipsom)
 • mišićna relaksacija i smanjenje mišićnog spazma

Ovdje pripada i tzv. TENS (transkutana električna nervna stimulacija) koja svoje djelovanje u terapiji bolnih stanja u reumatologiji i traumatologiji temelji na podraživanju nervnih struktura te posljedičnom «nadzoru ulaza boli», ali i na stimulaciji oslobađanja endogenih opijata u mozgu i leđnoj moždini (enkefalina i endorfina). Ta se metoda pokazala izrazito učinkovitom kod akutnih, ali i kod kroničnih bolnih stanja u životinja te se često koristi u modernoj terapiji boli.