Napredne slikovne dijagnostičke metode: MRI i CT

Slikovnom dijagnostikom smatra se svaki način prikaza tijela slikom putem:

  • radiološke pretrage (RTG), – dodati sliku uz svaku metodu
  • ultrazvuka (UZV),
  • kompjuterske tomografije (CT),
  • magnetske rezonance (MRI).
CT i MRI kućni ljubimci
Primjer nalaza

 

Ovo je ujedno i neinvazivan način slikovnog prikaza tijela u svrhu dijagnostike. Kako bismo našim pacijentima omogućili danas najpreciznije metode dijagnostike MRI i CT, u suradnji sa našim vanjskim suradnicima osigurali smo Vam brz i siguran pristup ovoj vrsti dijagnostike, ali i  stručno očitanja nalaza od strane specijalista Europskog koledža veterinarske slikovne dijagnostike (ECVDI).

Protokol dijagnostičke pretrage također je predložen od strane specijalista, uz konzultaciju sa nama. Nalaz studije izrađuje se u roku 48h. Kompletna studija sa slikama i nalazom pregledani su sa naše  strane prije konačne interpretacije prema vlasniku. Sve slike su umrežene i pohranjene  u arhivu slika i komunikacijski sustav (PACS).

 

Naši stručni suradnici za očitanje studija su:

Edoardo Auriemma, DVM, DipECVDI, Istituto Veterinario di Novara, Italia edoardo.auriemma@istitutoveterinarionovara.it Pogledaj CV

 


Više na www.istitutoveterinarionovara.it

Usluge CT i MRI (1.5T)  obavljamo u poliklinici Drinković u Zagrebu, u monitoriranoj općoj anesteziji.