Hitne intervencije za kućne ljubimceUkoliko dođe do hitnog slučaja, razumljivo je da kao vlasnik želite najbolje stručnjake u svrhu liječenja Vašeg ljubimca. Hitni slučajevi mogu se dogoditi u bilo kojem trenutku, i naš tim je dostupan za Vas u svako doba dana ili noći. Kako bismo se najbolje pripremili za hitne slučajeve, a ukoliko imate mogućnosti, preporučamo da se najavite telefonski pri dolasku (01 2301 021).

Veterinarska klinika Kreszinger Vam je na usluzi 24 sata 7 dana u tjednu. Nalazi se na istočnom ulazu u Zagreb, sa Slavonske avenije, u naselju Sopnica u Novom Jelkovcu. Naša je misija da kao tim pružimo vrhunsku hitnu medicinu, intenzivnu njegu, dijagnostiku i kirurške zahvate za kućne ljubimce. Želimo opravdati očekivanja obitelji naših pacijenata i liječiti ih sa poštovanjem i vrhunskom skrbi u okruženju gdje Vaš ljubimac nikada nije sam.

Klinika je opremljena za prijem i obradu kritičnih pacijenata i pacijenata sa specijalnim potrebama. Pri dolasku u našu kliniku, doktor će pregledati Vašeg ljubimca, te Vam izložiti plan zdravstvene zaštite temeljem zdravstvenog stanja Vašeg ljubimca.

Nakon otpusta iz klinike naše će Vam osoblje pružiti odgovarajuće informacije potrebne za daljnju skrb Vašeg ljubimca. Naša je politika proslijediti Vašeg ljubimca na daljnji tretman i liječenje  primarnom veterinaru.